Refraktif Cerrahi

Her türlü kırılma kusurunu yok etmeye veya azaltmaya yönelik cerrahiye refraktif cerrahi denir. (miyop, hipermetrop, astigmat and presbit denilen yaşa bağlı yakın gözlük ihtiyacı). Son yıllarda inanılmaz ilerlemeler kaydedilen değişik tekniklerden oluşan bu müdahelelerin amacı kişinin gözlük veya kontakt lens ihtiyacını en aza indirmektir.
En uygun metod kişiye göre ve birçok faktöre göre değişir.Yaş,kırılma kusuru ve derecesi,hastanın kişiliği ve beklenti sınırları cerrahi tipini belirler. Sitemizde yalnızca güvenirliliği kanıtlanmış tedaviler detaylı bir şekilde açıklanacaktır.

Miyop:Uzaktaki nesneleri zor veya bulanık görme.

Hipermetrop: Yakını zor veya bulanık görme. Baş ağrısı veya gözde zorlanma yorgunluk mu hissetme.

Astigmat: Her mesafede belirgin bulanıklık ve başağrısı.

Presbit: 40 yaş üstü ve yakına odaklanma zorluğu.

Her metodun kendine ait risk ve avantajları vardır,Detaylı bir muayene ve karşılıklı görüşme sonucu karar verilir.

Excimer laser
  PRK (Photorefractive Keratectomy)
  Lasek
  Epi-LASIK
  Lasik
  Intralase (Femto-LASIK)
  I-Lasik (Wavefront + Intralase)
Refraktif lens değişimi (şeffaf mercek değişimi)
  Multifokal
  Monofokal
Göz içi kontakt lensler
  Phakik IOL
  ICL (Implantable Contact Lens)
Intac ICR (Intracorneal halka) (Keratokonus Hastalığı)
CL (Cross Link)