Intralase (Femto-LASIK)

Intralase (Femto-LASIK) Nedir?


Intralase , bilgisayar kontrolünde korneada ince bir tabakanın (korneal flep) lazerle kaldırılmasıdır. Bu bilgisayar kontrollü program sayesinde lazer uygulaması için göz de tabaka (korneal flep) oluşturma işlemi bıçak kullanılmadan lazer ile gerçekleştirilir. Bu da LASIK yöntemini baştan sona Lazer ile yapmak demektir. Intralase yöntemi sayesinde, bıçakla yapılan operasyonlarda oluşabilecek tüm komplikasyonlar (button hole, free flep, desantralize flep, yarım veya küçük flep oluşumu) ve istenmeyen durumlar giderilmiştir.Bıçaksız Lazer INTRALASE LASIK’in Avantajları


Bilgisayar teknolojisi sayesinde planlanan cerrahi sonuçlarda kusursuz hassasiyet ve başarı sağlanması.
Kişiye özel oluşturulan flep sayesinde ameliyatların başarıyla gerçekleştirilmesi.
Kornea üstünde çok daha az basınç oluşturduğu için ağrısız flep oluşturma.
İnce flep oluşturulabildiğinden, ince kornealı kişilere de LASIK uygulayabilme şansı.
İnce flep oluşturulabildiğinden, yüksek kırma kusurlu kişilere de LASIK uygulayabilme şansı.
Kuru göz oluşumunda daha az risk.
Keskin kenarlı bir flep oluşturulduğundan, flepte kayma ve kırışma risklerinin azalması.
Keskin kenarlı flep mükemmel yapıştığından iyileşme süresinin kısa olması.
Bıçaklı yöntemin kullanımının zor olduğu kapak aralığı dar, çok dik veya çok düz kornealı kişilerde ve yüksek astigmatlarda rahat uygulanabilir olması.