I-Lasik (Wavefront + Intralase)

İ-Lasik = Wavefront + Intralase


Günümüzde INTRALASE yönteminin WAVEFRONT teknolojisiyle kombine edilmesi, sonuçları çok daha mükemmel kılmaktadır. (Bilinen ismiyle İ-LASİK yöntemidir.)